Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

organizuje 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR

 

v dňoch 12. – 13. 10. 2016 v Žiline

 

 

Vybrané vedecké  príspevky v anglickom jazyku uverejnené v zborníku z vedeckej konferencie budú odporúčané  na publikovanie edičným radám vedeckých indexovaných časopisov:

 

COMUNICATIONS, Scientific Letter of the University of Zilina, evidovaný v databáze SCOPUS (http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s) 

 

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, evidované v databáze Copernicus

(http://tac.uniza.sk/index.html)

 

Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania.

Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Programový výbor

Organizačný výbor

Cieľ konferencie

Rámcový program

Organizačné  pokyny

Prihláška

Reklama

História konferencie

 

 

Ubytovanie