Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

organizuje

 

pod záštitou rektorky

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

 

a

 

pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Romana Brecelyho, MBA

 

 

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR

 

v dňoch 19. – 20. 10. 2016 v Žiline

 

 

Vybrané vedecké  príspevky v anglickom jazyku uverejnené v zborníku z vedeckej konferencie budú odporúčané  na publikovanie edičným radám vedeckých indexovaných časopisov:

 

COMUNICATIONS, Scientific Letter of the University of Zilina, evidovaný v databáze SCOPUS (http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s) 

 

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, evidované v databáze Copernicus

(http://tac.uniza.sk/index.html)

 

Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania.

Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

slovensky      english

 

 

Odborná spolupráca:

 

http://files.rltransport.sk/200000042-b02e9b12ba/cesmad_slovakia.gif

 

 

 

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

nové logo TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Programový výbor

Organizačný výbor

Cieľ konferencie

Rámcový program

Organizačné  pokyny

Prihláška

Reklama

História konferencie

 

 

 

 

Ubytovanie

 

 

 

Pozvánka na stiahnutie

 

Slovak Republic Flag

 

Flag of United Kingdom

 

 

Formát príspevku:

TU