Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

organizuje

 

pod záštitou rektorky

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

 

a

 

pod záštitou

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (list)

 

 

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR

 

v dňoch 19. – 20. 10. 2016 v Žiline

 

 

Vybrané vedecké  príspevky v anglickom jazyku uverejnené v zborníku z vedeckej konferencie budú odporúčané  na publikovanie edičným radám vedeckých indexovaných časopisov:

 

COMUNICATIONS, Scientific Letter of the University of Zilina, evidovaný v databáze SCOPUS (http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s) 

 

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, evidované v databáze Copernicus

(http://tac.uniza.sk/index.html)

 

Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania.

Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov.

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

slovensky

 

english

 

 

Odborná spolupráca:

 

http://files.rltransport.sk/200000042-b02e9b12ba/cesmad_slovakia.gif

 

 

 

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

nové logo TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Programový výbor

Organizačný výbor

Cieľ konferencie

Rámcový program

Organizačné  pokyny

Prihláška

Reklama a partneri

História konferencie

 

 

Ubytovanie

 

 

 

Pozvánka na stiahnutie

 

Slovak Republic Flag

 

Flag of United Kingdom

 

 

Mapy:

 

miesto konania

konferencie

 

kaviarne v areály

univerzity

 

 

 

Formát príspevku:

TU