Hlavný partner


 

PartneriSpolupráca 


Generálny partnerÚvodná strana

Odborní garanti

Organizačný výbor

Cieľ seminára

Rámcový program

Organizačné pokyny

Prihláška

Ubytovanie

Archív seminára

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

       

logo_opv_cierno_biele.jpg

Mediálni partneri