MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

(hlavne pre Žilinský kraj)

Aktuálne

 • 64. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie


 • 64. ročník MO - koordinácia školského kola


 • 64. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie


 • MEMO 2014 Dresden, výsledky


 • 64. ročník MO - úlohy domáceho kola kategórie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9


 • IMO 2014 Cape Town,
 • výsledky

 • 64. ročník MO - úlohy domáceho kola kategórie A, B, C, riešenie A


 • Úlohy a ich riešenie

 • CPS2014 Mszana Dolna

 • CPSJ Sczcyrk 2014 súťaž jednotlivcov, družstiev

 • 63. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A, riešenie

 • 63. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie

 • 63. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie

 • 63. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie

 • 63. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie

 • 63. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie

 • 63. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie

 • 63. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie

 • 63. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie

 • 63. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie

 • 63. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie

 • MEMO 2013 Veszprém,

 • IMO 2013 Santa Marta 1. deň, 2. deň,

 • CPSJ2013 Mszana Dolna

 • 62. ročník MO - III. kolo kategórie A, riešenie,

 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie
 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie
 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie
 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 62. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie
 • 62. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie
 • 62. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie
 • 62. ročník MO - domáce kolo kategórií A,B,C, riešenie A, B, C


 • MEMO 2012 Solothurn - súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev, riešenie

 • IMO 2012 Mar del Plata, riešenie

 • Trojstretnutie ČPS, Fačkovské sedlo 25.6.-26.6.2012, riešenie

 • Trojstretnutie Č-P-S juniorov 2012, Mszana Dolna, súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev, riešenie jednotlivcov, družstiev

 • 61. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A, riešenie
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 61. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie
 • 61. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie
 • 61. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie
 • 61. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie
 • 61. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie
 • 61. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie


 • MEMO 2011 Varaždin

 • IMO 2011 Holandsko

 • Trojstretnutie Č-P-S Kraków 2011, riešenie
 • 60. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A, riešenie
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 60. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie
 • 60. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie
 • 60. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie
 • 60. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie
 • 60. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie
 • 60. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie


 • MEMO 2010 Strečno, súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev, riešenie

 • IMO 2010 Astana, riešenie
 • Trojstretnutie Bílovec 2010, riešenie
 • 59. ročník MO - III. kolo kategórie A, riešenie
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 59. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie
 • 59. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie
 • 59. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie
 • 59. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie
 • 59. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie
 • 59. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie


 • IMO 2009 Madrid, riešenie

 • MEMO 2009 Poznań, riešenie

 • Trojstretnutie Žilina 2009, riešenie

 • 58. ročník MO - III. kolo kategórie A , riešenie

 • 58. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9 , riešenie

 • 58. ročník MO - krajské kolo kategórie C , riešenie

 • 58. ročník MO - krajské kolo kategórie B , riešenie

 • 58. ročník MO - krajské kolo kategórie A , riešenie

 • 58. ročník MO - školské kolo kategórie C , riešenie

 • 58. ročník MO - školské kolo kategórie B , riešenie

 • 58. ročník MO - školské kolo kategórie A , riešenie

 • 58. ročník MO - domáce kolo kategórií A, B, C , riešenie A, B, C


 • MEMO 2008 Olomouc - súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev
 • Trojstretnutie 2008 Zwardoń , riešenie
 • 57. ročník MO - III. kolo kategórie A , riešenie
 • 57. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9 , riešenie
 • 57. ročník MO - krajské kolo kategórie C , riešenie
 • 57. ročník MO - krajské kolo kategórie B , riešenie
 • 57. ročník MO - krajské kolo kategórie A , riešenie
 • 57. ročník MO - školské kolo kategórie C , riešenie
 • 57. ročník MO - školské kolo kategórie B , riešenie
 • 57. ročník MO - školské kolo kategórie A , riešenie
 • 57. ročník MO - domáce kolo kategórie C , riešenie
 • 57. ročník MO - domáce kolo kategórie B , riešenie
 • 57. ročník MO - domáce kolo kategórie A , riešenie


 • MEMO Rakúsko 2007
 • Trojstretnutie Bílovec 2007, riešenie
 • 56. ročník MO - III. kolo kategórie A, riešenie
 • 56. ročník MO - krajské kolo kategórie C , riešenie
 • 56. ročník MO - krajské kolo kategórie B , riešenie
 • 56. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9 s riešením
 • 56. ročník MO - krajské kolo kategórie A , riešenie
 • 56. ročník MO - školské kolo kategórie C , riešenie
 • 56. ročník MO - školské kolo kategórie B , riešenie
 • 56. ročník MO - školské kolo kategórie A , riešenie
 • 56. ročník MO - domáce kolo kategórie C , riešenie
 • 56. ročník MO - domáce kolo kategórie B , riešenie
 • 56. ročník MO - domáce kolo kategórie A , riešenie


 • Trojstretnutie Žilina 2006, riešenie
 • 55. ročník MO - III. kolo kategórie A 1. deň, 2. deň, riešenie
 • 55. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9 , riešenie
 • 55. ročník MO - krajské kolo kategórie C , riešenie
 • 55. ročník MO - krajské kolo kategórie B , riešenie
 • 55. ročník MO - krajské kolo kategórie A , riešenie
 • 55. ročník MO - školské kolo kategórie C , riešenie
 • 55. ročník MO - školské kolo kategórie B , riešenie
 • 55. ročník MO - školské kolo kategórie A , riešenie
 • 55. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie
 • 55. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie
 • 55. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie
 • Trojstretnutie Zwardoň 2005
 • 54. ročník MO - III. kolo kategórie A s riešením
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie B, riešenie
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie C, riešenie
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9, riešenie
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 54. ročník MO - školské kolo kategórie B, riešenie
 • 54. ročník MO - školské kolo kategórie C, riešenie
 • 54. ročník MO - školské kolo kategórie A, riešenie
 • 54. ročník MO - domáce kolo kategórie A, riešenie
 • 54. ročník MO - domáce kolo kategórie B, riešenie
 • 54. ročník MO - domáce kolo kategórie C, riešenie
 • Trojstretnutie Bílovec 2004
 • 53. ročník MO - tretie kolo kat. A, riešenie
 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. B, riešenie
 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. C, riešenie
 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. Z9, riešenie
 • 53. ročník MO - krajské kolo kategórie A, riešenie
 • 53. ročník MO - školské kolo kat. B
 • 53. ročník MO - školské kolo kat. C, riešenie
 • 53. ročník MO - školské kolo kategórie A,
 • riešenie
 • 53. ročník MO - domáce kolo kategórie A
 • 53. ročník MO - domáce kolo kategórie B

 • 53. ročník MO - domáce kolo kategórie C
 • Trojstretnutie Žilina 2003
 • 52. ročník MO - III. kolo kat. A, řešení
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. A, riešenie
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. B, riešenie
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. C, riešenie
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. Z9,
 • 52. ročník MO - školské kolo kat. B, riešenie
 • 52. ročník MO - školské kolo kat. C, riešenie
 • 52. ročník MO - školské kolo kategórie A
 • 52. ročník MO - domáce kolo kategórie A

 • 52. ročník MO - domáce kolo kategórie B

 • 52. ročník MO - domáce kolo kategórie C

 • 51. ročník MO - III. kolo kat. A (s riešením)
 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. A a riešenie
 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. B a riešenie
 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. C a riešenie
 • 51. ročník MO - krajské kolo Z9
 • Výsledkové listiny

 • CPS Mszana Dolna 2014

 • CPSJ Sczyrk 2014súťaž jednotlivcov, družstiev

 • 63.ročník MO - celoštátne kolo kategórie A

 • 63.ročník MO - krajské kolo kategórie Z9

 • 63.ročník MO - krajské kolo kategórie C

 • 63.ročník MO - krajské kolo kategórie B

 • 63.ročník MO - krajské kolo kategórie A

 • MEMO 2013 Veszprém

 • IMO 2013 Santa Marta

 • Trojstretnutie CPS 2013 Bílovec

 • CPSJ 2013

 • 62. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A

 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9

 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie C

 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie B

 • 62. ročník MO - krajské kolo kategórie A

 • MEMO 2012 Solothurn - súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev

 • IMO 2012 Mar del Plata

 • Trojstretnutie 2012

 • Trojstretnutie Č-P-S juniorov 2012

 • 61. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie C
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie B
 • 61. ročník MO - krajské kolo kategórie A
 • MEMO 2011 Varaždin

 • IMO2011 Amsterdam, results

 • Trojstretnutie 2011 Kraków

 • 60. ročník MO - celoštátne kolo kategórie A
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie C
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie B
 • 60. ročník MO - krajské kolo kategórie A
 • MEMO 2010 Strečno
 • IMO 2010 Astana
 • Trojstretnutie 2010 Bílovec
 • 59. ročník MO - III. kolo kategórie A
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie C
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie B
 • 59. ročník MO - krajské kolo kategórie A
 • IMO Madrid 2009

 • MEMO Poznań 2009

 • Trojstretnutie Žilina 2009

 • 58. ročník MO - III. kolo kat. A

 • 58. ročník MO - krajské kolo kat. Z9

 • 58. ročník MO - krajské kolo kat. C

 • 58. ročník MO - krajské kolo kat. B

 • 58. ročník MO - krajské kolo kat. A

 • MEMO 2008
 • Trojstretnutie 2008
 • 57. ročník MO - III. kolo kat. A
 • 57. ročník MO - krajské kolo kat. Z9
 • 57. ročník MO - krajské kolo kat. C
 • 57. ročník MO - krajské kolo kat. B
 • 57. ročník MO - krajské kolo kat. A
 • MEMO 2007
 • Trojstretnutie Bílovec 2007
 • 56. ročník MO - III. kolo kat. A
 • 56. ročník MO - krajské kolo kat. Z9
 • 56. ročník MO - krajské kolo kat. C
 • 56. ročník MO - krajské kolo kat. B
 • 56. ročník MO - krajské kolo kat. A
 • Trojstretnutie Žilina 2006
 • 55. ročník MO - III. kolo kat. A
 • 55. ročník MO - krajské kolo kat. Z9
 • 55. ročník MO - krajské kolo kat. C
 • 55. ročník MO - krajské kolo kat. B
 • 55. ročník MO - krajské kolo kat. A
 • Trojstretnutie Zwardoň 2005
 • 54. ročník MO - III. kolo kategórie A
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie B
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie C
 • 54. ročník MO - krajské kolo kategórie Z9
 • 54. ročník MO - krajské kolo kat. A
 • Trojstretnutie Bílovec 2004
 • Výberové sústredenie 2004

 • 53. ročník MO - tretie kolo kat. A

 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. Z9

 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. C

 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. B

 • 53. ročník MO - krajské kolo kat. A

 • Trojstretnutie Žilina 2003
 • 52. ročník MO - III. kolo kat. A
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. A
 • 52. ročník MO - krajské kolo kat. B
 • 52. ročník M0 - krajské kolo kat. C
 • 52. ročník M0 - krajské kolo kat. Z9
 • 51. ročník MO - III. kolo kat. A

 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. Z9

 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. A

 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. B

 • 51. ročník MO - krajské kolo kat. C
 • 50. ročník MO - krajské kolo kat. B

 • 50. ročník MO - krajské kolo kat. C
 • Linky

 • Stránka SKMO

 • Olympiáda v informatike

 • Archív MO

 • Medzinárodná matematická olympiáda

 • MO v ČR (aj na tejto stránke nájdete zadania - sú spoločné, komentáre, riešenia...)

 • Iuventa
 • Korešpondenčný seminár SEZAM

 • Korešpondenčný matematický seminár pre stredoškolákov

 • Súťaž o cenu Vojtěcha Jarníka

 • Matematická súťaž sponzorovaná Goldmanom Sachsom