The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Efektívne dopravné systémy v mestskom prostredí
Číslo projektu: 1/KCMD/2013
Názov projektu: Efektívne dopravné systémy v mestskom prostredí
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marián Gogola, PhD.
Zásobovacia a skladovacia logistika v logistických centrách a parkoch na Slovensku
Číslo projektu: 2/KCMD/2013
Názov projektu: Zásobovacia a skladovacia logistika v logistických centrách a parkoch na Slovensku
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
Vzťah medzi kvalitou hromadnej osobnej dopravy a ekonomikou dopravy
Číslo projektu: 3/KCMD/2013
Názov projektu: Vzťah medzi kvalitou hromadnej osobnej dopravy a ekonomikou dopravy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Lokšová, PhD.
Problematika merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel
Číslo projektu: 4/KCMD/2013
Názov projektu: Problematika merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Šarkan, PhD.
Vplyv požitia alkoholických nápojov na reakčný čas vodiča
Číslo projektu: 5/KCMD/2013
Názov projektu: Vplyv požitia alkoholických nápojov na reakčný čas vodiča
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Vrábel, PhD.
Distribučné problémy
Číslo projektu: 1/KKMaHI/2013
Názov projektu: Distribučné problémy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Analýza finančnej gramotnosti študentov FPEDAS
Číslo projektu: 2/KMaHI/2013
Názov projektu: Analýza finančnej gramotnosti študentov FPEDAS
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danuše Guttenová, PhD.
Hardvér personálnych počítačov - aktuálne trendy a technológie
Číslo projektu: 3/ KMaHI /2013
Názov projektu: Hardvér personálnych počítačov - aktuálne trendy a technológie
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marta Knutelská, PhD.
Cloud computing IT a finančné benefity využívania tejto technológie vo firmách a organizáciách
Číslo projektu: 4/ KMaHI /2013
Názov projektu: Cloud computing IT a finančné benefity využívania tejto technológie vo firmách a organizáciách
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daniela Šusteková, PhD.
Finančné vzdelávanie v teórii a praxi
Číslo projektu: 5/ KMaHI /2013
Názov projektu: Finančné vzdelávanie v teórii a praxi
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lucia Švábová
Klimatologický výskum vybraných meteorologických prvkov a javov na slovenských letiskách
Číslo projektu: 1/KLD/2013
Názov projektu: Klimatologický výskum vybraných meteorologických prvkov a javov na slovenských letiskách
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sandra Krollová, PhD.
Letové overovanie leteckých pozemných navigačných zariadení
Číslo projektu: 2/KLD/2013
Názov projektu: Letové overovanie leteckých pozemných navigačných zariadení
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Pitor, PhD.
Kreativita v marketingovej komunikácii
Číslo projektu: 1/KS/2013
Názov projektu: Kreativita v marketingovej komunikácii
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Chrenková, PhD.
Výskum uplatnenia AIDC technológií v poštových a logistických procesoch a ich overenie v laboratórnych podmienkach
Číslo projektu: 2/KS/2013
Názov projektu: Výskum uplatnenia AIDC technológií v poštových a logistických procesoch a ich overenie v laboratórnych podmienkach
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
Diagnostické nástroje a ich aplikácia v riadení kvality so zameraním na podniky poskytujúce služby
Číslo projektu: 3/KS/2013
Názov projektu: Diagnostické nástroje a ich aplikácia v riadení kvality so zameraním na podniky poskytujúce služby
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Košťálová, PhD.
Uplatnenie procesného riadenia v podniku služieb
Číslo projektu: 4/KS/2013
Názov projektu: Uplatnenie procesného riadenia v podniku služieb
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martina Kováčiková, PhD.
Uplatnenie metód viackriteriálneho rozhodovania a porovnávania poštových produktov
Číslo projektu: 5/KS/2013
Názov projektu: Uplatnenie metód viackriteriálneho rozhodovania a porovnávania poštových produktov
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
Kreatívne odvetvia v Žilinskom regióne v sektore IKT
Číslo projektu: 6/KS/2013
Názov projektu: Kreatívne odvetvia v Žilinskom regióne v sektore IKT
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Madudová, PhD.
Nové prístupy v manažmente kvality a ich vplyv na zefektívnenie procesov podniku
Číslo projektu: 7/KS/2013
Názov projektu: Nové prístupy v manažmente kvality a ich vplyv na zefektívnenie procesov podniku
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Štofková, PhD.
Podpora rozvoja trvalo udržateľnej mobility v previazaní na metodiky používané v krajinách Latinskej Ameriky
Číslo projektu: 1/KVD/2013
Názov projektu: Podpora rozvoja trvalo udržateľnej mobility v previazaní na metodiky používané v krajinách Latinskej Ameriky
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Spracovanie používateľského manuálu simulačného programu logistického centra - Byron
Číslo projektu: 1/KŽD/2013
Názov projektu: Spracovanie používateľského manuálu simulačného programu logistického centra - Byron
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Čamaj, PhD.
Meranie kvality logistických služieb
Číslo projektu: 2/KŽD/2013
Názov projektu: Meranie kvality logistických služieb
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lenka Černá, PhD.
Informačné prepojenie v cezhraničnej doprave v jednotlivých druhoch dopravy, najmä zo zameraním na železničnú dopravu
Číslo projektu: 3/KŽD/2013
Názov projektu: Informačné prepojenie v cezhraničnej doprave v jednotlivých druhoch dopravy, najmä zo zameraním na železničnú dopravu
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Lalinská
Vytvorenie multimediálnych učebných textov na podporu inovácie výučby laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železničná doprava
Číslo projektu: 4/KŽD/2013
Názov projektu: Vytvorenie multimediálnych učebných textov na podporu inovácie výučby laboratórneho dopravného výcviku v študijnom programe železničná doprava
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladislav Zitrický PhD.

IWTCOMP projekt

Projekt Harmozined Inland Navigation Transport

You have reached bottom. Click here to get back on top!