The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Employee part

 • doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. (podpredseda)
 • RNDr. Mária Branická, PhD.
 • doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
 • Ing. Tomáš Kalina, PhD.
 • Ing. Branislav Kandera, PhD.
 • doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
 • Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
 • Ing. Sandra Krollová, PhD. (tajomníčka)
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
 • doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, PhD.
 • Ing. Jozef Paľo, PhD.
 • RNDr. Milan Stacho, PhD. (predseda)
 • Ing. Vladimír Šalaga, PhD.

Students part

 • Peter Báthory
 • Peter Hološko
 • Lívia Lippaiová
 • Bc. Barbora Mišiaková (predseda študentskej komory)
 • Bc. Martina Rypáková
 • Pavel Žaloudek

You have reached bottom. Click here to get back on top!