Deň otvorených dverí na FPEDAS

Milí študenti, vážení účastníci Dňa otvorených dverí na fakulte PEDAS,

srdečne Vám všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Dni otvorených dverí FPEDAS dňa 14. februára 2020 a dúfame, že Vám budeme môcť opäť poskytnúť informácie o štúdiu na našej fakulte.

Študuj dopravu

3.10.2019 sa v Trnave konala akcia „Študuj dopravu“ v spolupráci s MDV SR, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia Žilinskej univerzity, aby informovali žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o možnostiach štúdia dopravných odborov.

Súťaž o najlepšiu fotku

Súťaž o najlepšiu fotku

Zatvoriť