The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

 Študent si vyberá podnik na Erasmus+ stáž sám podľa študijného zamerania, mimo rodnej krajiny a v rámci Európskej únie.

 

Zoznam podnikov, kde stážovali študenti                v posledných rokoch:
názovkrajina
Fraunhofer-Projektgruppe, Wien [nové okno] AT
Reischauer Consulting GmbH, Wels [nové okno] AT
ZELISKO GmbH, Mödling [nové okno] AT
Abeceda s.r.o., Opava [nové okno] CZ
ABS Jets a.s., Praha [nové okno] CZ
B-Storm s.r.o., Praha CZ
AIRBUS S.A.S., Toulouse [nové okno] FR
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH, Heilbronn [nové okno] DE
Mazda Motors (Deutschland) GmbH, Leverkusen [nové okno] DE
Merck KgaA, Darmstadt [nové okno] DE
Hertz – Ryan´s Investments Ltd., Wexford [nové okno] IE
Slovak Online Ltd., Dublin [nové okno] IE
Fundació Catalunya Voluntària, Barcelona [nové okno] ES
Fundación Valenciaport, Valencia [nové okno] ES
GfK Emer Ad Hoc Research, Valencia [nové okno] ES
Helios Technology Ltd., Hampshire [nové okno] UK
Balfor Recruitment Group Ltd., Birmingham [nové okno] UK

 

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž

  • Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže,
  • Organizácie, ktoré riadia európske programy,
  • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) z krajiny, z ktorej študent pochádza.

[nové okno]

You have reached bottom. Click here to get back on top!