Toogler

Slider

Aktuality

Výberová prednáška - Podnikanie v doprave

pozvánka

Ekonomická olympiáda

Dňa 7. februára 2020 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády – celoslovenskej súťaže v znalostiach z ekonómie a financií, určenej pre študentov stredných škôl. Katedra ekonomiky už tretí rok vystupuje ako partner hlavného organizátora súťaže - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). http://ekonomickaolympiada.sk/

Plány konzultácií pre externých študentov 2019/2020 - letný semester

Ekonomika a manažment podniku - 2. ročník Ing.

Ekonomika a manažment podniku - 3. ročník Ing.

Železničná doprava - 1. ročník Bc.

Železničná doprava - 2. ročník Bc.

Železničná doprava - 1. ročník Ing.

Železničná doprava - 2. ročník Ing.

Železničná doprava - 3. ročník Ing.

Účasť na rokovaní Sektorovej rady

Dňa 10.2.2020 sa zástupcovia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov zúčastnili rokovania Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a poštové služby, ktorá pripravuje stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v SR v tejto oblasti do roku 2030.

Na fotografii Ing. Začko predseda sektorovej rady, doc. Alena Novak Sedláčková z katedry leteckej dopravy, prof. Gnap z katedry cestnej a mestskej dopravy a prof. Majerčák. z katedry železničnej dopravy.

Účasť na workshope

Katedra leteckej a vodnej dopravy sa aktívne zúčastnila workshopu organizovaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR s názvom Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave.

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť