Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Filter
Adresár zamestnancov a denných doktorandov
Meno Email Miestnosť Telefón
Adamko, Peter, Mgr., PhD. peter.adamko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 70
Achimská, Anna anna.achimska@fpedas.uniza.sk BF428 +421/41/513 34 01
Achimská, Veronika, Ing., PhD. veronika.achimska@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 17
Achimský, Karol, prof. Ing. RNDr., CSc. karol.achimsky@fpedas.uniza.sk BF447 +421/41/513 31 12
Al Kassiri, Mário, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
mario.alkassiri@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Badánik, Benedikt, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-ekonomické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
benedikt.badanik@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 73
Bartošová, Viera, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie financií a finančného manažmentu - Katedra ekonomiky)
viera.bartosova@fpedas.uniza.sk BF311 +421/41/513 32 24
Benedigová, Zuzana zuzana.benedigova@fpedas.uniza.sk BF230 +421/41/513 35 12
Berežný, Róbert, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
robert.berezny@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Berzáková, Viera, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
viera.berzakova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Birtus, Miloš, Ing., PhD. milos.birtus@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 38
Blašková, Juliana, Mgr. juliana.blaskova@fpedas.uniza.sk BF246 +421/41/513 34 51
Blažeková, Oľga, RNDr., PhD. olga.blazekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 62
Böhm, Patrik, Mgr., PhD.
Vedúci katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
patrik.bohm@fpedas.uniza.sk AA124 +421/41/513 32 50
Böhmová, Gabriela, Mgr., PhD. gabriela.bohmova@fpedas.uniza.sk AA112 +421/41/513 32 69
Brosová, Dagmara, Ing.
Študijná referentka (Študijné oddelenie - Dekanát)
dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk BF107 +421/41/513 30 56
Brumerčíková, Eva, Ing., PhD. eva.brumercikova@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 35
Bugaj, Martin, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
martin.bugaj@fpedas.uniza.sk BF208 +421/41/513 34 67
Buková, Bibiána, doc. Ing., PhD. bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk BF434 +421/41/513 34 36
Buňo, Martin, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
martin.buno@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Butek, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
michal.butek@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Ceniga, Pavel, doc. Ing., PhD. pavel.ceniga@fpedas.uniza.sk BF329 +421/41/513 32 18
Cibová, Jana, Bc. jana.cibova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 28
Cúg, Juraj, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technickej podpory - Katedra ekonomiky)
juraj.cug@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 17
Čamaj, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.camaj@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 23
Černá, Lenka, Ing., PhD. lenka.cerna@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 07
Čerňan, Jozef, Ing., PhD. jozef.cernan@fpedas.uniza.sk - -
Černický, Ľubomír, Ing., PhD. lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 33
Čorejová, Tatiana, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk BF440 +421/41/513 31 14
Daniš, Jozef, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
jozef.danis@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Dávid, Andrej, doc. Ing., PhD. andrej.david@fpedas.uniza.sk BF436 +421/41/513 35 65
Dolinayová, Anna, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie manažmentu - Katedra železničnej dopravy)
anna.dolinayova@fpedas.uniza.sk BF419 +421/41/513 34 24
Dudová, Ivana, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
ivana.dudova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Ďurana, Pavol, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
pavol.durana@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ďurica, Marek, RNDr., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie aplikovanej matematiky - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
marek.durica@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 78
Ďurišová, Mária, Bc.
Študijná referentka (Študijné oddelenie - Dekanát)
maria.durisova@fpedas.uniza.sk BF107 +421/41/513 30 53
Ďurneková, Iveta, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
iveta.durnekova@fpedas.uniza.sk BF207 +421/41/513 30 69
Dvořáková, Anna anna.dvorakova@fpedas.uniza.sk BF414 +421/41/513 35 51
Fabuš, Juraj, Ing., PhD. juraj.fabus@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 35
Fabušová, Viktória, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
viktoria.fabusova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Frajtová Michalíková, Katarína, Ing., PhD. katarina.michalikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 25
Gáborová, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
veronika.gaborova@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Gajanová, Ľubica, Ing., PhD. lubica.gajanova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 30
Galieriková, Andrea, Ing. andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk BF416 -
Galovičová, Terézia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
terezia.kvasnicova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Garbárová, Miriam, Ing., PhD. miriam.garbarova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 28
Gašková, Božena, Ing. bozena.gaskova@fpedas.uniza.sk BF444 +421/41/513 31 01
Gašová, Katarína, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
katarina.gasova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Gašparík, Jozef, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravných procesov - Katedra železničnej dopravy)
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk BF423 +421/41/513 34 30
Gašperová, Lucia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
lucia.gasperova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Gazdíková, Jana, Mgr., PhD. jana.gazdikova@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 71
Genzorová, Tatiana, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
tatiana.genzorova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Gnap, Jozef, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jozef.gnap@fpedas.uniza.sk BF232 +421/41/513 35 00
Gogola, Marián, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marian.gogola@fpedas.uniza.sk BF216 +421/41/513 35 46
Gogolová, Martina, Ing., PhD. martina.gogolova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 35
Gondžárová, Barbora, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
barbora.gondzarova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Götz, Karol, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
karol.gotz@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Gregová, Elena, doc. Mgr., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu - Katedra ekonomiky)
elena.gregova@fpedas.uniza.sk BF316 +421/41/513 32 11
Guttenová, Danuše, Mgr., PhD. danuse.guttenova@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 72
Hanšút, Lukáš, Ing.
Doktorand (Katedra vodnej dopravy)
lukas.hansut@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Harmanová, Danka, Ing., CSc. danka.harmanova@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 22
Havel, Karel, prof. Ing., CSc.
Zamestnanec (Letecká škola - Školiace pracoviská)
karel.havel@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 53
Hollá Bachanová, Petra, Ing., PhD. petra.bachanova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 18
Holoda, Šimon, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
simon.holoda@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Hrašková, Dagmar, doc. Ing., PhD. dagmar.hraskova@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 13
Hudák, Martin, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
martin.hudak@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Chlebíková, Darina, doc. Ing., PhD. darina.chlebikova@fpedas.uniza.sk BF328 +421/41/513 32 22
Chovancová, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
maria.chovancova@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ilavská, Iveta, RNDr., PhD. iveta.ilavska@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 61
Jagelčák, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.jagelcak@fpedas.uniza.sk BF228 +421/41/513 35 25
Jankalová, Miriam, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie ekonomiky spojov - Katedra spojov)
miriam.jankalova@fpedas.uniza.sk BF448 +421/41/513 31 34
Janošková, Katarína, Ing., PhD. katarina.janoskova@fpedas.uniza.sk BF338 +421/41/513 32 33
Janovec, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
michal.janovec@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Jarošová, Miriam, Mgr., PhD. miriam.jarosova@fpedas.uniza.sk - -
Jurkovič, Martin, Ing., PhD. martin.jurkovic@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 64
Kalašová, Alica, prof. Ing., CSc. alica.kalasova@fpedas.uniza.sk BF238 +421/41/513 35 10
Kalina, Tomáš, Ing., PhD. tomas.kalina@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 63
Kandera, Branislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-technické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
branislav.kandera@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 62
Kanderová, Katarína, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk BF207 +421/41/513 30 58
Kapusta, Ján, Ing., MSCE
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.kapusta@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Kazda, Antonín, prof. Ing., CSc.
Zamestnanec (Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve - Školiace pracoviská)
Zástupca vedúceho katedry (Katedra leteckej dopravy)
antonin.kazda@fpedas.uniza.sk BF245 +421/41/513 34 63
Kendra, Martin, doc. Ing., PhD. martin.kendra@fpedas.uniza.sk BF089 +421/41/513 34 29
Kicová, Eva, Ing., PhD. eva.kicova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 31
Kirschnerová, Ivana, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
ivana.kirschnerova@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Klapita, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie prepravných procesov - Katedra železničnej dopravy)
Zástupca vedúceho katedry (Katedra železničnej dopravy)
vladimir.klapita@fpedas.uniza.sk BF418 +421/41/513 34 04
Klieštik, Tomáš, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra ekonomiky)
tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk BF331 +421/41/513 32 00
Klieštiková, Jana, JUDr. Ing., PhD. jana.kliestikova@fpedas.uniza.sk BF314 +421/41/513 30 99
Klimková, Jana, Ing., PhD. jana.klimkova@fpedas.uniza.sk BF425 +421/41/513 34 25
Kolarovszká, Zuzana, Ing., PhD. zuzana.kolarovszka@fpedas.uniza.sk BF448 +421/41/513 31 20
Kolarovszki, Peter, Ing., PhD. peter.kolarovszki@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 19
Kolenčík, Juraj, Ing., PhD., MBA juraj.kolencik@fpedas.uniza.sk - -
Kollár, Boris, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
boris.kollar@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Komačková, Lenka, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
lenka.komackova@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Konečný, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej technológie a logistiky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
Zástupca vedúceho katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
vladimir.konecny@fpedas.uniza.sk BF217 +421/41/513 35 39
Korfant, Matúš, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
matus.korfant@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Kormanová, Lucia, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
lucia.kormanova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Kováčiková, Martina, Ing., PhD. martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 23
Kováčová, Mária, Ing., PhD. maria.kovacova@fpedas.uniza.sk - -
Kráľ, Pavol, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie marketingu a spoločenských vied - Katedra ekonomiky)
Zástupca vedúceho katedry (Katedra ekonomiky)
pavol.kral@fpedas.uniza.sk BF309 +421/41/513 32 32
Kramárová, Katarína, Ing., PhD. katarina.kramarova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 47
Kremeňová, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk BF417 +421/41/513 31 08
Križanová, Anna, prof. Ing., CSc.
Dekan fakulty (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
anna.krizanova@fpedas.uniza.sk BF200 +421/41/513 30 50
Kubáňová, Jaroslava, Ing., PhD. jaroslava.kubanova@fpedas.uniza.sk BF213 +421/41/513 35 27
Kubasáková, Iveta, Ing., PhD. iveta.kubasakova@fpedas.uniza.sk - +421/41/513 35 40
Kubíková, Simona, Ing., PhD. simona.kubikova@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 30
Kudláč, Štefan, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
stefan.kudlac@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Kupčuljaková, Jana, Ing., PhD. jana.kupculjakova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 38
Ľupták, Vladimír, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
vladimir.luptak@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Mácová, Mária, Bc.
Študijná referentka (Študijné oddelenie - Dekanát)
maria.macova@fpedas.uniza.sk BF108 +421/41/513 30 55
Madleňák, Radovan, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre vedu a výskum (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie elektronických komunikácií a služieb - Katedra spojov)
radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk BF413 +421/41/513 31 24
Madleňáková, Lucia, doc. Ing., PhD. lucia.madlenakova@fpedas.uniza.sk BF442 +421/41/513 31 25
Madudová, Emília, Ing., PhD. emilia.madudova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 16
Majerčák, Jozef, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra železničnej dopravy)
jozef.majercak@fpedas.uniza.sk BF427 +421/41/513 34 00
Majerčák, Peter, Ing., PhD. peter.majercak@fpedas.uniza.sk BF329 +421/41/513 32 29
Majerčáková, Margita, doc. Dr. Ing.
Vedúci katedry (Katedra spojov)
margita.majercakova@fpedas.uniza.sk BF445 +421/41/513 31 00
Mašek, Jaroslav, doc. Ing., PhD. jaroslav.masek@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 19
Materna, Matúš, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
matus.materna@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Matúšková, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
maria.matuskova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Matušová, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
dominika.matusova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Mazanec, Jaroslav, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
jaroslav.mazanec@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Meško, Pavol, Ing., PhD. pavol.mesko@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 33
Mičurová Školková, Slavomíra, JUDr. slavomira.micurova@fpedas.uniza.sk - -
Miháliková, Darina
Referent pre vedecko-výskumnú činnosť (Referát pre vedecko-výskumnú činnosť - Dekanát)
darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk BF251 +421/41/513 30 60
Michalková, Lucia, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
lucia.michalkova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Mikušová, Miroslava, Ing., PhD. miroslava.mikusova@fpedas.uniza.sk BF239 +421/41/513 35 62
Mokričková, Lenka, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
lenka.mokrickova@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Moravčíková, Dominika, Ing. dominika.moravcikova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Moravčíková, Katarína, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
katarina.moravcikova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Možuchová, Lucia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
lucia.mozuchova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Mrníková, Michaela, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
michaela.mrnikova@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Nadányiová, Margaréta, Ing., PhD. margareta.nadanyiova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 48
Nedeliaková, Eva, doc. Ing., PhD. eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk BF422 +421/41/513 34 09
Nichtová, Radoslava, Ing. radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 59
Novák, Andrej, prof. Ing., PhD.
Riaditeľ (Centrum excelentnosti pre leteckú dopravu - Výskumné pracoviská)
Vedúci katedry (Katedra leteckej dopravy)
andrej.novak@fpedas.uniza.sk BF248 +421/41/513 34 50
Novák Sedláčková, Alena, doc. JUDr. Ing., PhD. alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 64
Ondruš, Ján, Ing., PhD. jan.ondrus@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 26
Otto, Ivan, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
ivan.otto@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Paďourová, Anna, Ing., PhD. anna.padourova@fpedas.uniza.sk BF441 +421/41/513 31 29
Paliderová, Martina, Ing., PhD. martina.paliderova@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 32 39
Paľo, Jozef, Ing., PhD. jozef.palo@fpedas.uniza.sk BF218 +421/41/513 35 14
Paľová, Miriam, Ing., PhD.
Referent personálnej práce (Referát personálnej práce - Dekanát)
miriam.palova@fpedas.uniza.sk BF253 +421/41/513 30 57
Palúch, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.paluch@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Panák, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
michal.panak@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Pavličko, Michal, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie počítačových a grafických systémov - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
michal.pavlicko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 59
Pecko, Marián, Ing., PhD.
Správca informačného systému (Dekanát)
marian.pecko@fpedas.uniza.sk BF450 +421/41/513 30 65
Pečený, Lumír, Ing., PhD. lumir.peceny@fpedas.uniza.sk BF090 +421/41/513 34 28
Pecho, Pavol, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
pavol.pecho@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Pechota, Matej, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
matej.pechota@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Petro, František, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
frantisek.petro@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Piala, Peter, Ing.
Doktorand (Katedra vodnej dopravy)
peter.piala@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Podhorská, Ivana, Ing., PhD. ivana.podhorska@fpedas.uniza.sk - -
Pojteková, Alexandra, Bc. alexandra.pojtekova@fpedas.uniza.sk - -
Poliak, Miloš, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
milos.poliak@fpedas.uniza.sk BF214 +421/41/513 35 31
Poliaková, Bibiána, Ing., PhD. bibiana.poliakova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 35
Ponický, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
jan.ponicky@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Poniščiaková, Oľga, Ing., PhD. olga.ponisciakova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 16
Repková Štofková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.repkova@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 36
Rievaj, Vladimír, doc. Ing., PhD. vladimir.rievaj@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 32
Rostáš, Ján, Ing., PhD. jan.rostas@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 65
Rostášová, Mária, prof. Ing., PhD.
Manažér kvality (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie technológie a prevádzky spojov - Katedra spojov)
Zástupca vedúceho katedry (Katedra spojov)
maria.rostasova@fpedas.uniza.sk BF411 +421/41/513 31 09
Rovňaníková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
dominika.rovnanikova@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Rovňaníková, Iveta, Ing. iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk AA122 +421/41/513 32 51
Rovňanová, Alexandra, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
alexandra.rovnanova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Ručka, Pavol
Správca počítačovej siete (Dekanát)
pavol.rucka@fpedas.uniza.sk BF449 +421/41/513 30 59
Rychlíková, Helena, Ing. helena.rychlikova@fpedas.uniza.sk BF332 +421/41/513 32 01
Sedláková, Iveta, Ing., PhD. iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 30 98
Seemann, Peter, Mgr., PhD. peter.seemann@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 26
Semanová, Štefánia, Ing., PhD. stefania.semanova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 19
Semková, Andrea
Asistentka dekana (Sekretariát - Dekanát)
andrea.semkova@fpedas.uniza.sk BF200 +421/41/513 30 51
Siekelová, Anna, Ing., PhD. anna.siekelova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 50
Skrúcaný, Tomáš, Ing., PhD. tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 34
Sosedová, Jarmila, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra vodnej dopravy)
jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk BF415 +421/41/513 35 52
Spuchľáková, Erika, Ing., PhD. erika.spuchlakova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 15
Srogoňová, Katarína, Bc.
Študijná referentka (Študijné oddelenie - Dekanát)
katarina.srogonova@fpedas.uniza.sk BF108 +421/41/513 30 54
Stalmašeková, Natália, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
natalia.stalmasekova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Strenitzerová, Mariana, doc. Ing., PhD. mariana.strenitzerova@fpedas.uniza.sk BF408 +421/41/513 31 31
Synák, František, Ing. frantisek.synak@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Šalaga, Jakub, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
jakub.salaga@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Šalaga, Vladimír, Ing., PhD.
Referent pre zahraničné vzťahy (Referát pre zahraničné vzťahy - Dekanát)
vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk BF252 +421/41/513 30 62
Šarkan, Branislav, Ing., PhD. branislav.sarkan@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 29
Šimurková, Patrícia
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
patricia.simurkova@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Škorupa, Milan, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
milan.skorupa@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Škulcová, Renáta, Ing. renata.skulcova@fpedas.uniza.sk BF233 +421/41/513 35 01
Škultéty, Filip, Ing., PhD. filip.skultety@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 60
Špalková, Viera, Ing.
Tajomník fakulty (Dekanát)
viera.spalkova@fpedas.uniza.sk BF254 +421/41/513 30 52
Štefancová, Vladimíra, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
vladimira.stefancova@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Štofková, Jana, prof. Ing., CSc. jana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF409 +421/41/513 31 10
Štofková, Zuzana, MUDr. Ing., PhD. zuzana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 12
Šukalová, Viera, Ing., PhD., EUR ING viera.sukalova@fpedas.uniza.sk BF314 +421/41/513 32 14
Šulgan, Marián, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra vodnej dopravy)
marian.sulgan@fpedas.uniza.sk BF435 +421/41/513 35 06
Šusteková, Daniela, RNDr., PhD. daniela.sustekova@fpedas.uniza.sk AA107 +421/41/513 32 67
Švábová, Lucia, RNDr., PhD. lucia.svabova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 57
Tengler, Jiří, Ing., PhD. jiri.tengler@fpedas.uniza.sk BF446 +421/41/513 31 21
Tomová, Anna, doc. Ing., CSc. anna.tomova@fpedas.uniza.sk BF211 +421/41/513 34 58
Vaculík, Juraj, prof. Ing., PhD. juraj.vaculik@fpedas.uniza.sk BF439 +421/41/513 31 32
Vagner, Ladislav, Ing. ladislav.vagner@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Valachová, Viera, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
viera.valachova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Valášková, Katarína, Ing., PhD. katarina.valaskova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 37
Varjan, Pavol, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
pavol.varjan@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Vartiak, Lukáš, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
lukas.vartiak@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Veterník, Milan, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
milan.veternik@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Vojteková, Mária, RNDr., PhD. maria.vojtekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 74
Vrábel, Ján, Ing., PhD. jan.vrabel@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 28
Zábojník, Stanislav, Ing., PhD. stanislav.zabojnik@fpedas.uniza.sk - -
Zadňanová, Silvia, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
silvia.zadnanova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Záhumenská, Zdenka
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
zdenka.zahumenska@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Zámečník, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.zamecnik@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Zitrický, Vladislav, Ing., PhD. vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 06
Zvaríková, Katarína, Ing., PhD. katarina.zvarikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 10
Žáčik, Nikolas, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
nikolas.zacik@fpedas.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!