Toogler

Deň otvorených dverí na FPEDAS

Milí študenti, vážení účastníci Dňa otvorených dverí na fakulte PEDAS,

srdečne Vám všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Dni otvorených dverí FPEDAS dňa 14. februára 2020 a dúfame, že Vám budeme môcť opäť poskytnúť informácie o štúdiu na našej fakulte.

Tax Advisors Award 2019

Dňa 20. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení TAX ADVISORS AWARD 2019. Cieľom tohto podujatia je predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania, propagáciou výsledkov záverečných prác medzi daňovými poradcami a členmi SKDP. Vďaka záverečným prácam Ing. Lenky Strakovej a Ing. Jaroslava Mazanca, PhD. mala na odovzdávaní ocenení zastúpenie aj Katedra ekonomiky. Odborná porota sa zhodla, že výsledky ich záverečných prác sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Srdečne blahoželáme.

Zoznam ocenených prác

Pracovný míting projektu COMPETING

V dňoch 29. a 30. októbra 2019 sa uskutočnil v rumunskom meste Galati ďalší pracovný míting medzinárodného projektu COMPETING. Projekt, na ktorom participuje viac ako desať projektových partnerov, je zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok pre vnútrozemskú plavbu v zmysle platnej legislatívy Európskej únie. Pracovného stretnutia sa za Katedru vodnej dopravy zúčastnili doc. Dávid (vedúci projektu) a dr. Galieriková (zástupca vedúceho projektu).

Turistický výstup na Lietavský hrad

V utorok 29.10.2019 sa konal turistický výstup na Lietavský hrad, ktorého sa zúčastnilo približne 60 turistov (študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty).

Zatvoriť