Toogler

Študuj dopravu

3.10.2019 sa v Trnave konala akcia „Študuj dopravu“ v spolupráci s MDV SR, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia Žilinskej univerzity, aby informovali žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o možnostiach štúdia dopravných odborov.

Dekanské voľno

Z dôvodu slávnostnej imatrikulácie udeľuje dekan FPEDAS UNIZA študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia FPEDAS UNIZA dňa 9. októbra 2019 v čase od 12.00 hod. dekanské voľno.

Športový deň rektora 2019

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa konal Športový deň rektora. Za úspešné športové výkony získala naša fakulta 2. miesto. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII

Dňa 18. 10. 2019 sa koná medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. Príspevky budú publikované v zborníku po konferencii. Všetci pedagógovia ako aj dokorandi sú srdečne vítaní.

pozvánka

šablóna

 

Zatvoriť