Toogler

Možnosť stáže na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚEÚ (SZ EÚ Brusel) ponúka možnosť vykonania stáže.

SZ EÚ Brusel má z hľadiska sektorových politík veľmi široké tematické pokrytie. Veľmi dobre by sa u nás na stáži vedeli uplatniť študenti z mnohých študijných špecializácií (financie, hospodárstvo, vnútorný trh, energetika, životné prostredie, poľnohospodárstvo, doprava, bezpečnosť, spravodlivosť, vnútorné veci, migrácia, výskum, školstvo, zdravotníctvo atď.).

„Chceš spoznať, ako sa SR podieľa na prijímaní rozhodnutí v EÚ, ktoré sa priamo dotýkajú nás všetkých? Staň sa členom tímu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ ako STÁŽISTA!“

Prihlásiť sa môžeš do nedele 10. októbra 2021!

Nástup možný od 1. februára 2022.

Všetky informácií o stáži a podmienky výberového konania nájdeš v nasledujúcom dokumente a na našom webe.

Ponuka práce

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. (https://www.legalfirm.sk/sk) s pracoviskom v Martine ponúka pre študentov 3. a 4. ročníka (primárne je pozícia určená pre študentov ekonomických odborov) pracovnú pozíciu administratívny asistent.

Možnosť absolvovať štipendijnú prax - Schaeffler Kysuce

Vážení študenti,
Spoločnosť Schaeffler Kysuce Vám  ponúka možnosť absolvovať štipendijnú prax na zaujímavých postoch.
Všetky aktuálne dostupné ponuky platenej stáže pre študentov v inžinierskom stupni sú k dispozícii na stránke Schaeffler Kysuce - štipendijná prax 2021/2022
Prihlásiť sa na stáž je možné do 6.8.2021.
Zatvoriť