Toogler

Dekanské voľno

Dekan FPEDAS UNIZA udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia dňa 23. februára 2021 v čase od 10.00 do 11.00 h dekanské voľno.

Zatvoriť