Toogler

Prípravný kurz stredoškolskej matematiky v prípade konania prijímacej skúšky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 26. 3. 2021 až 21. 5. 2021 prípravný kurz matematiky. Môžu ho využiť uchádzači, ktorí budú musieť vykonať prijímaciu skúšku (teda nebudú automaticky prijatí bez prijímacej skúšky) na prijatie na štúdium na Fakultu PEDAS. Kurz je zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí, ktoré sú potrebné pri prijímacej skúške a zároveň môže slúžiť ako príprava na samotné vysokoškolské štúdium. Kurz bude prebiehať on-line formou každý piatok v čase 15:00 - 18:00. Podrobné informácie a online prihláška.

Zatvoriť