Toogler

ŠTUDENTI KONČIACICH ROČNÍKOV FPEDAS, POZOR!!!

Vzhľadom na pandemickú situáciu v SR posúvame termín konania štátnych skúšok a s ním súvisiace termíny v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej i externej forme.

Bližšie informácie v akademickom kalendári

Zatvoriť