Toogler

Možnosť absolvovať štipendijnú prax - Schaeffler Kysuce

Vážení študenti,
Spoločnosť Schaeffler Kysuce Vám  ponúka možnosť absolvovať štipendijnú prax na zaujímavých postoch.
Všetky aktuálne dostupné ponuky platenej stáže pre študentov v inžinierskom stupni sú k dispozícii na stránke Schaeffler Kysuce - štipendijná prax 2021/2022
Prihlásiť sa na stáž je možné do 6.8.2021.
Zatvoriť