Toogler

Prezentácia výstupu riešenia štúdie

riešiteľský kolektívDňa 5.2.2019 sa zúčastnili prezentácie výstupu riešenia štúdie „Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému“ zástupcovia riešiteľského kolektívu z katedry cestnej a mestskej dopravy a z katedry železničnej dopravy našej fakulty.

Prezentácie sa zúčastnil aj dekan fakulty prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. z katedry cestnej a mestskej dopravy a prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. z katedry železničnej dopravy.

Štúdia sa bude implementovať do praxe pri budovaní Integrovaného dopravného systému PSK.

Zatvoriť