Toogler

Kick off meeting projektu COMPETING

riešiteľský kolektívV holandskom Rotterdame sa 31. januára 2019 uskutočnil kick off meeting projektu COMPETING (Erasmus + program) za účasti pätnástich organizácií špecializujúcich sa v oblasti vzdelávania vo vnútrozemskej vodnej doprave v krajinách EÚ. Leadrom projektu je holandská organizácia STC Group, Katedru vodnej dopravy reprezentovali doc. A. Dávid (projektový manažér) a dr. A. Galieriková (zástupkyňa projektového manažéra). Projekt, ktorý je pokračovaním projektu IWTCOMP a predchádzajúcich projektov EÚ (NELI, HINT, Danube skills), sa špecializuje na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy EÚ.

Zatvoriť