Toogler

Ukončenie projektu IWTCOMP

riešiteľský kolektívDňa 30. januára 2019 sa v holandskom Rotterdame uskutočnil záverečný míting projektu IWTCOMP (Erasmus + program) za účasti šiestich projektových partnerov z Holandska, Nemecka, Slovenska a Rumunska. Leadrom projektu bola holandská organizácia STC Group, Katedru vodnej dopravy reprezentovali doc. A. Dávid (projektový manažér) a dr. A. Galieriková. Výstupom projektu bol európsky kvalifikačný rámec (EQF) a jeho aplikácia na pracovné pozície v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (manažérsky a operačný stupeň), osvedčené postupy vo vzdelávaní členov lodných posádok a príprava účasť na kurze Train the Trainer.

Zatvoriť