Toogler

Úspešný Deň otvorených dverí na FPEDAS

Pohľad na nádejných študentovDňa 15. februára 2019 sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline konal Deň otvorených dverí pre verejnosť a študentov stredných škôl.

Zámerom fakulty bolo poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia v študijných programoch fakulty, o výskumnej práci jednotlivých katedier, o spolupráci katedier s potenciálnymi zamestnávateľmi a odpovedať na všetky otázky študentom, ktorí prišli na Deň otvorených dverí a chceli vedieť aké možnosti a uplatnenie v praxi im prinesie štúdium na FPEDAS.

Celá akcia vyvolala u študentov pozitívny ohlas, zúčastnilo sa jej okolo 370 študentov. Študenti si okrem prezentácie obsahujúcej možnosti štúdia mali možnosť pozrieť aj pracoviská katedier vybavené modernou technikou.

Milí študenti, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na Vás v septembri.

Fotky z DOD na stiahnutie

Reportáž z DOD

Zatvoriť