Toogler

Ocenenie študentov ministrom dopravy a výstavby SR

Bc. Igor DomenyOcenenia študentov KCMD a KŽD ministrom dopravy a výstavby sú výsledkom dlhodobej spolupráce fakulty PEDAS s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Študenti boli ocenení za najlepšie záverečné práce bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, prínosné v oblasti riešenia problémov prevádzky a ekonomiky dopravy. Ocenenia sú motiváciou študentov fakulty a budú udeľované aj v roku 2019.

Zatvoriť