Toogler

Dekanské voľno

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom vo všetkých stupňoch dennej formy vysokoškolského štúdia dňa 23. apríla 2019 dekanské voľno.

Zatvoriť