Toogler

Konferencia Interreg

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.Sekcia vodnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR organizovala 5. marca 2019 konferenciu, ktorej cieľom bolo informovať zainteresované subjekty vo vnútrozemskej vodnej doprave o projektoch Európskej únie (COMPETING, Danube Skills, Dante a RIS COMEX), ktoré sa zameriavajú na zlepšenie vnútrozemskej vodnej dopravy, ako na Slovensku, tak aj v iných podunajských krajinách. V rámci prednášok vystupovali aj doc. Dávid a dr. Galieriková, ktorí prezentovali ciele a výstupy projektov COMPETING a Danube Skills.

Zatvoriť