Toogler

Druhý pilotný kurz projektu Danube Skills

absolventi kurzuDňa 26. marca 2019 sa uskutočnil druhý pilotný kurz medzinárodného projektu Danube Skills. Kurz bol určený pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Cieľom tohto kurzu bolo predstavenie projektu Danube Skills, jeho ciele a moduly. V rámci kurzu študenti pracovali v skupinách i jednotlivo a tvorivo riešili problémy týkajúce sa pripravených modulov. Workshop pripravili doc. A. Dávid a dr. A. Galieriková z Katedry vodnej dopravy, ktorí sa podieľajú na riešení tohto medzinárodného projektu.

Zatvoriť