Toogler

Štipendijná prax - Schaeffler Kysuce

Spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. bude otvárať nové miesta v rámci štipendijnej praxe, určenej aj študentom našej fakulty.

Bližšie inormácie získate v informačnom letáku.

Zatvoriť