Toogler

Európsky dopravný kongres 2019

ETC logo13. – 14. júna 2019 sa v Bratislave konal 17. ročník Európskeho dopravného kongresu. Garantom kongresu bol doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., ktorý spolu s prof. Ing. Andrejom Novákom, PhD. v roku 2018 vo Varšave prevzali putovnú vlajku z rúk poľského zástupcu. Podujatie sa prvý krát od svojho vzniku konalo na Slovensku v priestoroch hotela NH Gate One v spolupráci s Európskou platformou pre dopravný výskum – EPTS, ktorej je FAKULTA PEDAS riadnym členom. Prof. Ing. Andrej Novák, PhD. bol vo Varšave počas zasadnutia rady EPTS zvolený za prezidenta EPTS. S dekanom fakulty PEDAS prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD. oficiálne odovzdali vlajku nemeckým reprezentantom platformy, ktorí v roku 2020 zorganizujú 18. ročník Európskeho dopravného kongresu v Rostocku.

Zatvoriť