Toogler

Exkurzia v nákladnom prístave Bratislava

Tlačný remorkérDňa 11. júla 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia v nákladnom prístave Bratislava. Exkurziu absolvovali účastníci akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávania „Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA“. Tento kurz, ktorý je akreditovaný aj FIATA – Svetová asociácia zasielateľských zväzov, zabezpečuje katedra cestnej a mestskej dopravy v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR. Odbornú exkurziu zabezpečoval a sa jej zúčastnil odborný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Na prednáškach v rámci výučbových modulov kurzu, ktoré sú podľa štandardu FIATA Diploma, sa podieľajú aj katedier vodnej dopravy, leteckej dopravy, železničnej dopravy a katedry spojov našej Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Zatvoriť