Toogler

Článok ocenený atribútom vedeckej excelentnosti databázou Web of Science - Higly Cited Papers

Vedecký článok „Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes“ autorov Klieštik, T., Mišánková, M., Valášková, K. & Švábová, L. z Katedry ekonomiky FPEDAS bol ocenený za mesiace marec/apríl 2019 databázou Web of Science prestížnym ukazovateľom vedeckej excelentnosti Higly Cited Papers, čo znamená, že predmetná publikácia je zaradená medzi 1% najvýznamnejších článkov v Sociálnych vedných disciplínach na svete. Za Žilinskú univerzitu tak predstavuje z 5 330 vedeckých článkov publikovaných v databáze Web of Science prvý výstup s takýmto statusom.

Zatvoriť