Toogler

Kurz matematiky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 16.9.2019 až 20.9.2019 pre novoprijatých študentov kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Hlavný dôraz bude kladený na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výučby na vysokej škole. Podrobné informácie a online prihláška

Zatvoriť