Toogler

POSTPOINT 2019

V dňoch 21. - 22. 10. 2019 sa uskutoční v priestoroch Auly DATALAN (budova BG) XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2019, ktorá sa organizuje už tradične jedenkrát za dva roky. Organizačne pripravuje konferenciu Katedra spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., Českou poštou, š. p., regulátormi, ministerstvom, telekomunikačnými operátormi ako i ďalšími zahraničnými poštovými podnikmi a univerzitami.

Cieľom konferencie je zabezpečiť medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít, ktorí sa venujú problematike rozšírenia medzinárodnej spolupráce, transferu know-how a hľadaniu spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte. Cieľom XIII. ročníka je naplniť motto konferencie „Future for the Postal Industry”.

Na konferencii sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia ministerstiev, regulátorov, poštových podnikov u nás a v zahraničí, bankových a finančných inštitúcií a telekomunikačných operátorov, slovenských a zahraničných univerzít a ďalších organizácií zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. Viac informácií nájdete na stránkach konferencie.

V rámci rokovania konferencie je pripravený hlavný program ako i zaujímavý sprievodný program. Súčasťou sprievodného programu je výstava „V srdci Európy“ prezentujúca časti úspešnej výstavy IBI PATRIA MEA zapožičaná POFIS – Poštovým múzeom a poštová priehradka Slovenskej pošty, a.s., kde je možné získať odtlačok príležitostnej pečiatky, venovanej XIII. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencii POSTPOINT 2019.

Viac informácií k sprievodnému programu konferencie

Zatvoriť