Toogler

Dekanské voľno

Dekan FPEDAS UNIZA udeľuje študentom, ktorí majú dňa 2. októbra 2019 výučbu na Letisku Hričov, budova LA dekanské voľno.

Zatvoriť