Toogler

Dekanské voľno

Z dôvodu slávnostnej imatrikulácie udeľuje dekan FPEDAS UNIZA študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia FPEDAS UNIZA dňa 9. októbra 2019 v čase od 12.00 hod. dekanské voľno.

Zatvoriť