Toogler

Študuj dopravu

3.10.2019 sa v Trnave konala akcia „Študuj dopravu“ v spolupráci s MDV SR, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia Žilinskej univerzity, aby informovali žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o možnostiach štúdia dopravných odborov.

Zatvoriť