Toogler

Konferencia „Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII“

Dňa 18.októbra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia „Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII“ „Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok 15 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - digitálna spoločnosť - bezpečnosť“. pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Konferenciu poctili svojou účasťou rektor ŽU v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor WSFiP w Bielsku Bialej prof.nadzw.dr. hab. Jan Ostoj, primátor Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, podpredseda ŽSK RNDr. Peter Dobeš, predseda mestskej rady v Bielsku-Białej Dr. Janusz Okrzesik, a viceprimátor Bielska-Białej Mgr. Piotr Kucia. Konferencie sú organizované spolu s Wyższou Szkołou Finansów i Prawa v Bielsku-Białej a pokračujú v tradícii konania so zameraním na cezhraničnú spoluprácu od roku 2002. Konferencie sa zúčastnili vedeckí pracovníci z obidvoch inštitúcií, ako aj z TU Zvolen, STU MTF Trnava, SAŽP a ďalší. Viacerí účastníci vystúpili v programe so zaujímavými príspevkami v predpoludňajšom a popoludňajšom rokovaní konferencie.

Cezhraničná spolupráca založená na občianskych iniciatívach a kompetenciách samospráv sa takýmito aktivitami rozvíja a uskutočňuje aj na akademickej pôde. Členovia Euroregiónu Beskydy nadviazali spoluprácu v roku 2000, keď v Rajči (Poľská republika) bola podpísaná Zmluva o slovensko-poľskom spoločenstve pod názvom Euroregión Beskydy. Spolupráca bola rozšírená ešte v tom istom roku o českú stranu. Inštitucionalizovaná spolupráca sa rozvíja aj v rámci Euroregiónu Beskydy a zvýrazňuje dôležitú úlohu členských samospráv ale aj podporujúcich členov Euroregiónu Beskydy, medzi ktorých patrí aj Žilinská univerzita v Žiline.

Zatvoriť