Toogler

Napísali o nás

V najnovšom časopise Urbanita s podtitulom Mestská mobilita, urbanizmus a doprava bol publikovaný príspevok Plánované zriadenie Integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom kraji, v ktorom sú zachytené výstupy projektu, ktorý riešila katedry cestnej a mestskej dopravy a katedry železničnej dopravy, ktoré boli spracované práve za účelom zjednotenia tarify v oboch krajoch.

Časopis je možné stiahnuť:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/dokumenty-61/casopis-urbanita

Zatvoriť