Toogler

Účasť na rokovaní v Bratislave

Dňa 9.1.2020 sa interní doktorandi Ing. Beňová, Ing. Slávik a Ing. Settey spolu som svojim školiteľom prof. Gnapom zúčastnili rokovania na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy s vedúcim odboru dopravy Mgr.
Bánovcom na tému mestská logistika v Bratislave. V rámci pracovnej cesty bol realizovaný prieskum súčasného systému regulácie cestnej nákladnej dopravy v centre Bratislavy.

Zatvoriť