Toogler

Ekonomická olympiáda

Dňa 7. februára 2020 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády – celoslovenskej súťaže v znalostiach z ekonómie a financií, určenej pre študentov stredných škôl. Katedra ekonomiky už tretí rok vystupuje ako partner hlavného organizátora súťaže - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). http://ekonomickaolympiada.sk/

Zatvoriť