Toogler

Informácia pre uchádzačov na štúdium

FPEDAS, z dôvodu mimoriadnej situácii v SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl bude akceptovať prihlášky na štúdium aj bez ich potvrdenia strednou školou.

Termín na podávanie prihlášok pre 1. kolo prijímacieho konania na FPEDAS v prvom a druhom stupni štúdia sa posúva do 30. 4. 2020.

Zatvoriť