Toogler

Deň otvorených dverí

Dňa 14. februára 2020 sa uskutočnil na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Deň otvorených dverí Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

S radosťou môžeme konštatovať, že zamestnanci fakulty mohli predstaviť viac ako 500 študentom stredných škôl jednotlivé študijné programy, ktoré poskytuje naša fakulta. Študenti mali taktiež možnosť oboznámiť sa s vysokou možnosťou uplatnenia v praxi po absolvovaní jednotlivých študijných programov, mali možnosť navštíviť jednotlivé pracoviská, laboratória fakulty a letecké výcvikové a vzdelávacie centrum v Dolnom Hričove, a taktiež získali informácie o bohatom študentskom živote na univerzite. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí navštívili deň otvorených dverí našej fakulty a tešíme sa na ďalšie stretnutia - možno aj v novom akademickom roku.

Zatvoriť