Toogler

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania s výnimkou programu profesionálny pilot. Pre študijný program profesionálny pilot sa vyžaduje osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od Ústavu leteckej a preventívnej medicíny Košice alebo ÚLZ Praha alebo iného členského štátu EASA v zmysle požiadaviek PART – FCL 1. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 fakulta nevyžaduje od uchádzačov študijného programu profesionálny pilot predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti v termíne prijímacieho konania, ale prijatí študenti predložia toto osvedčenie do 30. 11. 2020.

Zatvoriť