Toogler

Zmena termínu prezentácie výsledkov doktorandov

Prezentácia priebežných výsledkov študentov doktorandského štúdia, plánovaná na obdobie od 23. 03. 2020 do 27. 03. 2020 sa z dôvodu mimoriadnej situácie v SR prekladá na iný termín. Nový termín a spôsob prezentácie výsledkov bude zverejnený neskôr.

Zatvoriť