Toogler

Príkaz rektora č. 7/2020 - organizácia štúdia počas letného semestra 2019/2020

Rektor UNIZA dňa 24. 3. 2020 vydal príkaz, ktorý upravuje organizáciu štúdia na UNIZA počas letného semestra 2019/2020. Vykonávacie predpisy k tomuto príkazu v podmienkach FPEDAS budú vypracované v najbližších dňoch.

Príkaz rektora 7/2020

Zatvoriť