Toogler

Ocenenie od vedeckého časopisu Electronics

Medzinárodný vedecký časopis Electronics (Impact Factor za rok 2018 je 1.764) udeľuje každoročne dvom mladým výskumníkom do 35 rokov cestovný grant na účasť na ľubovoľnej konferencii ako ocenenie za ich doterajšie publikačné výsledky. Tento rok je jedným z ocenených pracovník Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D. Pracovníkovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Certifikát

Zatvoriť