Toogler

Konferencia indexovaná v databáze Web of Science

Zborník z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky bol po troch mesiacoch od vydania indexovaný v databáze Web of Science.

Zatvoriť