Toogler

Vyhlásenie grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2020

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 01.06.2020 Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Cieľom je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS.

Bližšie informácie nájdete v časti inštitucionálny výskum fakulty.

Zatvoriť