Toogler

Úspešná revalidácia akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo–špedičný expert FIATA Diploma

Dňa 28.5. 2020 sme prešli úspešne revalidáciou kurzu cez revalidačnú komisiu svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25.3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia coronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z Austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu pripravíme ďalší kurz od októbra 2020.

Na zabezpečení výučby sa podieľajú aj pedagógovia z katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a to cestnej a mestskej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy, spojov a kvantitavných metód a hospodárskej informatiky.

Zatvoriť