Toogler

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

Upozorňujeme prihlásených uchádzačov o doktorandské štúdium, že prijímacie skúšky sa budú v zmysle upraveného akademického kalendára konať dňa 9. júla 2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Obsahom prijímacej skúšky je písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka a ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru. Uchádzači budú pozvaní písomne, pričom dostanú podrobnejšie informácie.

Zatvoriť