Toogler

Začínajúci pedagógovia absolvovali adaptačné vzdelávanie

Dňa 30. júna 2020 sa v Aule 1 uskutočnilo záverečné stretnutie k pilotnému ročníku Adaptačného vzdelávania na UNIZA pre začínajúcich odborných asistentov. Dva semestre trvajúce vzdelávanie pod názvom „Inžinierska pedagogika“, ktoré bolo zabezpečované Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA, úspešne absolvovali siedmi frekventanti z našej fakulty: Ing. Viktória Šimková, PhD., Lucia Michalková, PhD., Ing. Pavol Ďurana, PhD., Ing. Pavol Pecho, PhD., Ing. Matúš Materna, PhD., Ing. Jaroslav Frnda, PhD. a Ing. František Synák, PhD.

Po prezentovaní záverečných výstupov im prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. odovzdal osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Blahoželáme im a sme presvedčení, že táto aktivita prispeje k zvýšeniu kvality pedagogického procesu.

Zatvoriť