Toogler

ON-LINE Autonomous Vehicles Summit

Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit sa zameriava na mobilitu, vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, užívateľské aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívnych na Slovensku vyvinutých autonómnych vozidiel a sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v kontexte. Summit bude zahŕňať vystúpenia špičkových rečníkov – odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorým môžu klásť účastníci online otázky pred podujatím cez SLIDO rooms a najmä počas podujatia v rámci PANEL diskusií, k čomu budú realizované virtuálne konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými panelovými diskusiami.

Jedným z hlavných cieľov Summitu autonómnych vozidiel je príspevok k príležitostiam pre inovátorov, konkrétne študentov, k novým impulzom a inšpirácii k inováciám v oblasti vývoja technológií autonómnych vozidiel a zároveň k získaniu nových cenných znalostí kontaktov s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami.

Dôležitosť potreby realizácie nášho podujatia vychádza zo skutočnosti , že Slovensko v oblasti rozvoja AVs výrazne zaostáva za svetom, ale aj za všetkými našimi susedmi.

Extra výhodou účasti na ON-LINE summite autonómnych vozidiel je ihneď po plnej registrácii k on-line účasti na podujatí možnosť predstavenia sa a komunikovať cez ROOMy SLIDO, ktoré sú vytvorené v prostredí stránky summitu, so všetkými už registrovanými účastníkmi. Ide o možnosť interaktívnej textovej komunikácie smerovanú k networkingu (registrácia je na oficiálnej stránke summitu REGISTRATION).

Leták

Zatvoriť