Toogler

ŠTUDENTI, POZOR - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na deň  5. 10. 2020  bude vyhlásené rektorské voľno pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia.

Od 6. 10. 2020 v priebehu  14 dní bude prebiehať výučba dištančne prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa platného rozvrhu. V priebehu dnešného dňa bude zverejnený Príkaz rektora na www.uniza.sk, v ktorom budú uvedené bližšie informácie.

Zatvoriť