Toogler

MS Teams - použitie na dištančnú formu výučby

Video ukazuje, ako použiť web kameru a vizualizér na prednášky a cvičenia v univerzitných učebniach

Zatvoriť